JEŻELI CHCESZ HONOROWO ODDAĆ KREW MUSISZ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • mieć wiek 18-65 lat, zachowane proporcje wagi do wzrostu (nie mniej niż 50 kg)
  • posiadać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
  • być po lekkostrawnym posiłku
  • czuć się zdrowo

W dniu 25 lipca 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, który został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

19 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku publicznego defibrylatora AED (Automated External Defibrillator AED) z kluczem pediatrycznym.

Jest to urządzenie półautomatyczne, przenośne i elektroniczne, a jego zadaniem jest samodzielna analiza stanu chorego. Taki defibrylator jest w stanie zdiagnozować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, a jego zaletą jest łatwość w obsłudze. Nasz sprzęt wyposażony jest w system głośnomówiący, dzięki któremu głos lektora instruuje osobę obsługującą, jak postępować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba z urządzenia, które dostępne jest przez całą dobę, może korzystać każdy, kto chce udzielić pomocy. Nasz nowy defibrylator znajduje się na zewnątrz budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, od strony ul. Sandomierskiej 1 (przypominamy, że pierwszy defibrylator zamontowany został na budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2).

Defibrylator został zakupiony w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

         

Przed świętami, w dniu 19 grudnia 2018 r., odbył się „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wpisuje się w cel szczegółowy 4 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa. 

Zaplanowania uroczystość rozpoczęła się przekazaniem do użytkowania defibrylatora AED, z kluczem pediatrycznym, zakupionego w ramach projektu, który jest zlokalizowany na budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (ul. Sandomierska 1).

Następnie w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie projektu, w którym licznie uczestniczyli nie tylko zaproszeni goście, ale przede wszystkim młodzież z naszego powiatu.

Impreza rozpoczęła się od występu taneczno – wokalnego Oliwi Karaś i Julii Woźniak – z Niżańskiej Grupy PaT, której opiekunem jest Pan Mirosław Szczęch. Członkowie tej grupy wywodzą się z niżańskiej „trójki” i od 6 lat realizują zadania z zakresu profilaktyki rówieśniczej pod szyldem ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty”.

Następnie głos zabrał Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, który przedstawił korzyści płynące z realizacji projektu dla społeczności lokalnej, podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jego realizację oraz wręczył stosowne dyplomy.

- W ramach projektu, realizowanego po raz drugi przez Powiat Niżański, zaplanowano wiele działań, które mają na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania. Projekt udało się nam zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu bardzo wielu osób, do których kieruję szczególe słowa podziękowania – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Starosta podziękował dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz koordynatorom projektu: Dyrektor Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem siostrze Irminie Butowskiej i koordynatorowi siostrze Renacie Gogoli, Dyrektorowi LO w Nisku Panu Jerzemu Stelmachowi i koordynatorowi Pani Agacie Zych, Dyrektorowi RCEZ w Nisku Panu Wacławowi Piędlowi i koordynatorowi Pani Edycie Maziarz, Dyrektorowi ZS w Jeżowem Panu Stanisławowi Haduchowi i koordynatorowi Pani Dorocie Błądek, Dyrektorowi i jednocześnie koordynatorowi w ZS w Rudniku nad Sanem Panu Edwardowi Wołoszynowi, Dyrektorowi SOSW w Rudniku nad Sanem Pani Marcie Szczepańskiej i koordynatorowi Panu Tomaszowi Zielińskiemu. Szczególne słowa podziękowania przekazał Panu Mirosławowi Szczęchowi i młodzieży z Niżańskiej Grupy PaT oraz Pani Marzannie Kupiec, nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nisku oraz PSP Nr 1 w Nisku, która przygotowała młodzież do występu podczas II Niżańskiego Dnia Profilaktyki.

Starosta wręczył również nagrody ufundowane przez Powiat Niżański 3 najlepszym  uczniom i 3 najlepszym harcerzom, który najlepiej rozwiązali test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu, skierowany do uczniów klas I i II oraz harcerzy Hufca Nisko. Nagrody otrzymali: uczniowie - I miejsce – Aleksandra Krajanowska, II miejsce – Wiktoria Habuda, III miejsce – Zuzanna Wilk; harcerze Hufca Nisko - I miejsce – Kamila Śnios, II miejsce – Kacper Perlak, III miejsce – Aleksandra Grzebieniak.  

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” prowadzony był od września do grudnia br. przez wszystkie nasze szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem oraz Starostwo Powiatowe w Nisku.

„A ty co wybierasz?”, to kolejna etiuda profilaktyczna przedstawiona uczestnikom Forum opracowana przez Niżańską Grupę PaT, jej podsumowaniem była piosenka w wykonaniu Dominiki Malugi – „Sercem patrz”.

Następnie nastąpiła krótka prezentacja działań projektowych przygotowana wszystkich realizatorów działań, a Forum zakończyła  piosenka w wykonaniu Klaudii Łackiej  – „Kolor serca”.  

Podkreślenia wymaga fakt, że przed, po i w trakcie Forum młodzież niżańskiego ogólniaka oraz harcerze w holu RCEZ prezentowali nabytą podczas Kursu Pierwszej Pomocy wiedzę i umiejętności.